Spoznajte tváre diskriminácie na pracovisku

Diskriminácia má mnoho tvárí a možno niektoré z nich nájdete aj na vašom pracovisku. Naučme sa ich spoločne rozpoznávať, aby sme vedeli, ako sa s nimi vysporiadať. Prečítajte si príklady, s ktorými sa niektorí zamestnanci stretli v skutočnom živote.

Priama diskriminácia

Pri nábore a prepúšťaní zamestnancov
 • Zamestnávateľ vás vylúčil z náborového procesu, pretože adresa vášho trvalého alebo prechodného pobytu sa nachádza v lokalite, ktorá je primárne obývaná sociálne vylúčenými skupinami obyvateľstva.
 • Zamestnávateľ vyžaduje, aby fotografia vašej tváre bola súčasťou vašej prihlášky do zamestnania, aby mohol v prvom kole vytriediť uchádzačov a uchádzačky o zamestnanie podľa etnickej príslušnosti.
 • Zamestnávateľ v ponuke práce uvedie, že hľadá na výkon práce skladníka mladých zdravých mužov do 40 rokov.
 • Zamestnávateľ v ponuke práce uvedie, aby sa uchádzači s príslušným vzdelaním z  konkrétnych univerzít do náborového procesu nehlásili.
V odmeňovaní a zamestnaneckých benefitoch
 • Mzda vášho kolegu je vyššia a to napriek tomu, že máte rovnaké pracovné zaradenie s porovnateľnou  kvalifikáciou a praxou.
 • Vaša kolegyňa má nárok na príplatok na bývanie len z dôvodu jej pracovného zaradenia na inom oddelení.
 • Zamestnávateľ odoberie osobné ohodnotenie zamestnancom, ktorí poukázali na korupciu alebo negatívne dopady činnosti zamestnávateľa na životné prostredie.
 • Vedúce pozície obsadzuje zamestnávateľ výhradne mužmi.
V pracovných podmienkach a pri zvyšovaní kvalifikácie
 • Zamestnávateľ  vás písomne napomenul za porušenie pracovnej disciplíny pre zvýšený počet minút strávených na hygienickej prestávke z dôvodu menštruácie.
 • Zamestnávateľ vymieňa pracovné a ochranné pomôcky častejšie tým kolegom, ktorí dosahujú výborné pracovné výsledky.
 • Zamestnávateľ vám neprideľuje prácu z dôvodu osobného konfliktu.
 • Zamestnávateľ zmenil podmienky prihlasovania do programu pre budúcich vedúcich zamestnancov, aby sa do neho nemohli prihlásiť ženy, ktoré boli v minulosti na materskej dovolenke.
V kontrole a segregácii vybranej skupiny zamestnancov
 • Zamestnávateľ vytvára a organizuje pracovné prostredie tak, aby rómski zamestnanci a zamestnankyne sedeli oddelene od ostatných zamestnancov, pretože zamestnanci a zamestnankyne pochádzajúce z majoritnej spoločnosti odmietajú pracovať s kolegami a kolegyňami z rómskych komunít.
 • Pred odchodom z pracoviska sa musia zamestnanci podrobiť osobnej kontrole. Zamestnávateľ však kontroluje len tých, ktorí za prácou dochádzajú z neďalekej rómskej osady.

Nepriama diskriminácia

Navonok neutrálne opatrenia zamestnávateľa
 • Zamestnávateľ sa rozhodne, že pre potreby čerpania niektorých benefitov bude hodnotiť aj prácu vykonanú zamestnancom alebo zamestnankyňou nad rámec ich pracovných zmlúv, čím znevýhodňuje zamestnancov a zamestnankyne, ktorí nemôžu pracovať nad rámec svojej pracovnej doby a pracovnej činnosti zo zdravotných alebo rodinných dôvodov.
 • S cieľom ušetriť finančné prostriedky zamestnávateľ nenamontuje žiadne prvky debarierizácie pracovného prostredia, napr. výťah, rampy či zábradlia, čím znemožňuje zamestnávanie osôb so zdravotným znevýhodnením.

Iné formy diskriminácie

Obťažovanie a sexuálne obťažovanie
 • Nadriadená či kolega vás volá hanlivou prezývkou z dôvodu vášho rómskeho pôvodu.
 • Nadriadená zamestnankyňa podmieňuje súhlas s čerpaním vašej dovolenky  pohlavným stykom.
Pokyn a podnecovanie
 • Vedúci stavby nariadi predákovi, aby rómskym zamestnancom a zamestnankyniam zadával viac pracovných úloh ako zamestnancom a zamestnankyniam z majoritnej spoločnosti.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s