Homepage

Postavme sa predsudkom
na pracovisku

Pondelky bývajú ťažké. Prekáža nám ranné vstávanie, stres z návalu úloh či nároční zákazníci. Mnohí z nás však riešia omnoho závažnejšie veci – napríklad nepríjemné narážky kolegov a kolegýň na svoju sexuálnu orientáciu, zdravotné znevýhodnenie, etnický pôvod či pohlavie.

Ženy na Slovensku zarábajú približne
o 18 % menej ako muži.

Takmer 60 % LGBTI ľudí bolo predmetom vyhrážok, nadávok alebo žartov pre svoju sexuálnu orientáciu.

V roku 2017 bolo z celkového počtu nezamestnaných
28 % Rómov.

Takmer polovica zamestnávateľov na Slovensku si neplní svoje povinnosti a nezamestnáva zdravotne znevýhodnených.


Prečo sú rozmanitosť, inklúzia a nediskriminácia na pracovisku dôležité?

Každý z nás je v niečom iný/á. Nemusí ísť len o vonkajšiu odlišnosť, ale aj o neviditeľné aspekty, ako je prístup k riešeniu problémov, psychická odolnosť či schopnosť pracovať v kolektíve. Prijatím ľudí takých, akí sú, vytvárame na pracovisku, ale aj mimo neho, kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorá nám umožňuje byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

DIVERZITA

Prijatie faktu,
že sme ako ľudia rôznorodí.

 

INKLÚZIA

Vytvorenie rešpektujúceho prostredia, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú.

NEDISKRIMINÁCIA

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.

 

Prečítajte si náš blog